การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมฯ กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคล (18 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 19/5/2565 11:45:16 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมฯ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคล ชั้น 1 อาคารกองสวัสดิการสังคม ชุมชนเป้าหมาย กลุ่มที่ 2
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4