เริ่มแล้ว กิจกรรม "ซาว สีเกด.""Sound of Sisaket" วันที่ 23 ก.ย. นี้
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 13/9/2565 20:54:50 - อ่านแล้ว 1560 ครั้ง
เริ่มแล้ว กิจกรรม  "ซาว สีเกด""Sound of Sisaket" วันที่ 23 ก.ย. นี้
.
“Sound of Sisaket - ซาวสีเกด” กิจกรรม Kick-off เเละขับเคลื่อนการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ (ย่านวงเวียนเเม่ศรี) ด้วยเเนวคิดที่นำเสนอความหลากหลายของชาติพันธ์ุอันเป็นที่มาของสำเนียงที่หลายหลาก เเละสินทรัพย์ที่โดดเด่นในพื้นที่ อาทิ หอม กระเทียม ทุเรียน ผ้าเบญจศรี เเละการเป็นเมือง Sport City ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (Co-Creation) จากซาวเสียงผู้คนสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์เเละยั่งยืน ด้วยการเริ่มต้นจัดกิจกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สร้างสรรค์ให้กับเมืองในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวครั้งใหญ่ของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภาครัฐเเละเอกชน 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4