ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน "SSK Town Music Contest" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 13/9/2565 20:47:00 - อ่านแล้ว 1775 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน "SSK Town Music Contest" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ ณ ลานกิจกรรรมสวนสาธารณะหนองแคนเฉลิมพระเกียรติ ผลการประกวดฯ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนนทกานต์ ปานมิ่ง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสิทธิพร ศรีกุล รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกฤติกร อินสุวรรณ รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4