เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและด้านการให้บริการด้วยระบบ One Stop Service ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 12/5/2565 12:23:06 - อ่านแล้ว 15 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
     ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  และพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและด้านการให้บริการด้วยระบบ One Stop Service ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4