การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทสบาลเมืองศรีสะเกษ (11 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/5/2565 13:54:27 - อ่านแล้ว 5 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทัศนคติของครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพิ่มพูนความรู้เรื่องเทคนิคการสอนของครูให้หลากหลาย ส่งผลให้งานวิชาการและงานบริหารมีประสิทธิภาพ และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดแผนการเรียนรู้ของครู
    โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4