มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 200 ชุด ณ ศูนย์บริการทางสังคม ชุมชนหนองยาง
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 14/1/2565 14:42:15 - อ่านแล้ว 4 ครั้ง
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 200 ชุด ณ ศูนย์บริการทางสังคม ชุมชนหนองยาง
   ซึ่งการมอบผ้าห่มดังกล่าว กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดหาผ้าห่มกันหนาว มามอบให้พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้ด้อยโอกาสมีเครื่องบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4