พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนขุขันธ์และถนนอุบล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 7/1/2565 13:23:07 - อ่านแล้ว 16 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนขุขันธ์และถนนอุบล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องรองผู้ว่าการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ PEA มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุบล แยกถนนกสิกรรมถึงสะพานห้วยน้ำคำ ระยะทางประมาณ 2.0 กิโลเมตร และบริเวณถนนขุขันธ์ แยกถนนราชการรถไฟ 2 ถึงแยกถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร โดยนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝังใต้ดิน เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ร่วมกัน
สำนักช่าง โทร 045-620211-4 ต่อ 177
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4