การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 24/11/2564 11:25:24 - อ่านแล้ว 9 ครั้ง

นายสันติชัย ชาลากุลพฤฒิรองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล ในญัตติต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID - 19 อย่างเคร่งครัด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4