เทศบาลฯอำนวยความสะดวกให้ประชาชน มาร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 22/11/2564 15:07:22 - อ่านแล้ว 6 ครั้ง
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยาฯ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ที่มาร่วมลอยกระทง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้มาลอยกระทง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid - 19 อย่างเข็มงวด
สำหรับผู้ที่จะเข้างาน จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
หรือแสดงผลตรวจ ATK หรือแสดงผ่านระบบแอพพิเคชั่นไทยชนะร่วมด้วย และต้องส่วมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดงาน

****ร่วมรักษาประเพณีไทย ปลอดภัยห่างไกลโควิด****
จัดโดย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4