img
กิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 15/9/2563 13:46:04 - อ่านแล้ว 81 ครั้ง
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในการนี้ นายกัน สินศิริ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม และ นางสาวพัชรี แถวทัศน์ นักบริหางานทั่วไประดับต้น ได้รับการคัดเลือกผู้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สวยงาม ประจำวันอังคารที่ 8 กัยายน 2563
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4