กิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 2/9/2563 17:04:37 - อ่านแล้ว 78 ครั้ง
กิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย - พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป - การมอบเกียรติบัตรผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม และผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม - การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาทิ ผ้าพื้นเมือง ตะกร้า ฯลฯ - การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4