img
พิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการตาใสใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/7/2563 15:54:00 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง
พิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการตาใสใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  มอบหมายให้ นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการตาใสใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่งานศูนย์สุขภาพสุขภาพชุมชน 1-5 และ อสม  โดย นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกกรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1  (วัดเจียงอี)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4