นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำ คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกให้บริการ อำนวยความสะดวก และตอบข้อซักถาม แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 7/9/2564 15:09:36 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำ คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกให้บริการ อำนวยความสะดวก และตอบข้อซักถาม แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กับทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ สถานที่ฉีดวัคซีน โควิด-19 ชั่วคราว หอประชุมสโมสร พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยวันที่ 7 กันยายน 2564 มีประชาชนเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”  ของเทศบาล และวัคซีนหลัก ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จำนวน 2,800 คน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4