img
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:57:08 - อ่านแล้ว 27 ครั้ง
เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการบริหาร ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4