พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 (วันที่ 6 เมษายน 2564)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 7/4/2564 11:26:53 - อ่านแล้ว 9 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
...................................
    นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ    
       ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน 
      ทั้งนี้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ สีหะวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัด ร่วมพิธีในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4