img
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ฯ เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง ฯ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:55:36 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง
งานสถานีขนส่งฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองผู้โดยสาร
ที่เดินทาง พร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
จังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลับมายังภูมิลำเนา วันนี้มีปริมาณการเดินรถโดยสารลดลง
และผู้โดยสารเดินทางน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ฯ
เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยง เพื่อป้องกัน
และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง ฯ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4