นายกเทศมนตรีฯ จัดอบรม online ระบบการบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/6/2564 9:21:59 - อ่านแล้ว 7 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรม online ระบบการบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
     ซึ่งการอบรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงใจสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4