เปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/6/2564 9:14:10 - อ่านแล้ว 7 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   โดย นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืงศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มทักษะความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลพอดี  และเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้มีรายได้น้อย ณ ชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4