ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ดูแล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/6/2564 9:12:08 - อ่านแล้ว 7 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  มอบหมายให้ นายต่อพงศ์  จันทร์พวง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ อสม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ดูแล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล            
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4