img
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในการกักตัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 22:00:07 - อ่านแล้ว 158 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีความห่วงใย
ต่อประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการกักตัวเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3 และ 4 ลงพื้นที่
ในชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การกักตัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4