มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:59:28 - อ่านแล้ว 176 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน
ครบทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษซึ่งการผลิตหน้ากาก
อนามัย ที่ได้นำไปมอบให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จาก
จิตอาสาเพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนใช้
ในการป้องกันตนเอง จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับประธานชุมชนอสม.
ในการเฝ้าระวังดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4