สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 3/5/2564 14:10:13 - อ่านแล้ว 13 ครั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษ  ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4