เปิดศูนย์ปฏิบัติการ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2564)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 3/5/2564 13:56:27 - อ่านแล้ว 14 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
.............................................
          นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดบ้านซำ หมู่ที่ 1 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโครงการดังกล่าว อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เน้นการป้องกัน แก้ไข และบำบัดยาเสพติด โดยหมู่บ้าน ชุมนุม เป็นศูนย์กลาง และทุกคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
           ในการนี้ ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4