เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 เพื่อร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2564)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 3/5/2564 13:51:42 - อ่านแล้ว 10 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
............................................
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายศักดิ์ไชย  เตรียมพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมหัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ และกำหนดทางเข้า-ออกตลาด เพื่อคัดกรองประชาชนที่เข้าไปจับ-จ่ายซื้อสินค้าในตลาด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4