ทีมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยเพื่อประชาชนจนถึงวันนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้จำนวน 33,266 ชิ้น
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:57:53 - อ่านแล้ว 139 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยังคงมุ่งมั่นผลิตหน้ากากอนามัยให้ครบตามเป้าหมาย
โดยความได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากจิตอาสา หลากหลายท่านและ ในวันนี้ 
ขอขอบคุณ คุณนายสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ, พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม , 
คุณสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล , นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
ประธานชุมชนทุ่งนาดี , เพจศรึสะเกษ ,ผู้แทนจากชุมชนวัดพระโตที่ให้ความอนุเคราะห์
นำอาหารกลางวัน อาหารว่าง มามอบให้กับทีมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัย เพื่อประชาชน 
จนถึงวันนี้สามารถผลิตหน้ากาก อนามัยได้ 33,266 ชิ้น 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4