img
มอบเกียรติบัตร ให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อเป็น อสม.หมอประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 13/1/2564 15:06:40 - อ่านแล้ว 9 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
..................................
     ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อเป็น อสม.หมอประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจำหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ 10  ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4