img
กิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" 12 มกราคม 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 12/1/2564 14:05:04 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง 
ทั้งนี้  ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ
  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”
ศรีสะเกษ ร่วมใจ ป้องกันCOVID-19 สวมหน้ากากอนามัย 100%
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4