img
เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:46:57 - อ่านแล้ว 10 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นางณัฎฐนันท์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
ให้การต้อนรับแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีสะเกษและคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกมาดูการ
เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19
ที่โรงเรียนเทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4