img
สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:45:54 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้ทำการสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้ทำการคัดกรอง และให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่นักเรียน นักศึกษา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4