img
ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนา ในช่วงเช้าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกลับมายังพื้นที่ทุกคน
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:45:22 - อ่านแล้ว 9 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายกำชับให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนา ในช่วงเช้าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกลับมายังพื้นที่ทุกคน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4