img
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ จากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และผู้มีจิตอาสา ร่วมกันผลิตหน้ากาก
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:52:14 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษหัวหน้าส่วนการบริหาร ได้มอบหน้ากากอนามัย
ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่
จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และผู้มีจิตอาสา
ร่วมกันผลิตหน้ากากเพื่อประชาชน สวมใส่หน้ากาก จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับประธานชุมชน
ในการประชาสัมพันธ์การระมัดระวังป้องกันโรค COVID-19 การติดตามอย่างใกล้ชิด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4