มอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 5/3/2564 10:59:27 - อ่านแล้ว 11 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
..................................
             นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายโกวิทย์ เจริญชัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัดสำนักการช่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และนายไพริน อินตะนัย ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
            ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรในสังกัด ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติงานราชการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4