img
ผลิตหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้จำนวน 20,266 ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว ส่วนหนึ่งเทศบาลยังคงเร่งผลิตหน้ากากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:51:30 - อ่านแล้ว 18 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ดูแลและให้กำลังใจ
อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องทุกวันในการผลิตหน้ากากเพื่อประชาชน ขณะนี้
ได้ดำเนินการไปแล้ว ในขณะนี้จำนวน 20,266 ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว
ส่วนหนึ่งเทศบาลยังคงเร่งผลิตหน้ากากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4