กิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (วันที่ 2 มีนาคม 2564)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 4/3/2564 9:23:24 - อ่านแล้ว 13 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
..........................................
               นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก
               ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนภัสนันท์  แก้วคำ พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ซึ่งได้รับการคัดเลือกรางัลผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม โครงการรณรงค์  "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
             ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”มาอย่างต่อเนื่อง 
***ศรีสะเกษ ร่วมใจ ป้องกันCOVID-19 สวมหน้ากากอนามัย 100%***
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4