พิธีบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ประจำปี 2564 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 25/2/2564 14:03:39 - อ่านแล้ว 29 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
...............................................
      นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ประจำปี 2564 ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพ รูปหล่อพระนางศรีสระเกศ เพื่อความเป็นสิริมงคล  และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมืองของท้องถิ่น
      ในการนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  
นายสำรวย เกษกุล 
นายวิชัย ตั้งคำเจริญ 
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต 
นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ 
นางเพชราภรณ์ มหาสุวีระชัย และส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติ ร่วมพิธีในครั้งนี้ 
โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และร่วมดำเนินการประกอบพิธี
      ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน9 รูป  พิธีถวายเครื่องบวงสรวง พิธีเปลี่ยนสไบเครื่องทรงพระนางศรีสระเกศ  รำถวายพระนางศรีสระเกศ และพิธีสักการะบูชารูปหล่อพระนางศรีสะเกศ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4