img
ประชุมหารือติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 23/2/2564 9:02:12 - อ่านแล้ว 17 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
............................................
    นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมหารือติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4