img
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 20 กุมภาภันธ์ 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 22/2/2564 8:53:20 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
...................................
  นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี โดย นางสมพิศ สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้ปกครอง และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4