img
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลาดสดเทศบาล
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:50:43 - อ่านแล้ว 13 ครั้ง
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมกิจกรรมดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลาดสดเทศบาล โดยการบูรณาการการร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อส.

โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรึสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี ,
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด 
ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4