img
เทศบาลฯ ออกให้บริการอำนวยความสะดวก ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 13/1/2564 15:46:52 - อ่านแล้ว 14 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษได้มอบหมายให้ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกให้บริการอำนวยความสะดวก ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๓ สาขาจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน ๓ ราย คือ 
๑.นายภัทรพงศ์ แถวนาม (ชุมชนตลาดนอก)
๒. นายประไพ คำตา (ชุมชนหนองแดง)
๓.นางคูณ คำตา (ชุมชนหนองแดง)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4