img
ประกาศเทศบาล เรื่อง โครงการต่างๆที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 13/1/2564 15:09:41 - อ่านแล้ว 10 ครั้ง
ประกาศเทศบาล เรื่อง โครงการต่างๆที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4