img
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำความสะอาด ป้องกันโรค COVID-19
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/4/2563 21:47:31 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำความสะอาด ป้องกันโรค COVID-19
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4