ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่
3
(ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ