รับมอบโล่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 
14 "อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ "
ปีการศึกษา
2562  ณ  สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตศรึสะเกษ ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีและรับมอบโล่
เกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน  ในครั้งนี้