แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม  ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง
และความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
ร่วมในพิธีดังกล่าวณ บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ