สภากาแฟเช้าสานพลังประชารัฐ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 01:40 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงาน
  "สภากาแฟเช้าสานพลังประชารัฐ" โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้า จ.ศรีสะเกษ
 กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ ในการนี้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
  ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ