ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวป้ายจราจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 08:29 น.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้มอบป้ายจราจรและเสื้อกันฝน ให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี ผบก.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมารับมอบ ณ ห้องประชุม
รับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์