โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลเคลื่อนที่ 1 ธค. 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
8.00 น. เต็มใจให้บริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมเพรียงกันเข้าแถวยืนรอเคารพธงชาติในช่วง
ก่อน 8.00 น. ตามโครงการ 8 นาฬิกาเต็มใจให้บริการ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครับ

 
ตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 29 พย. 53 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โดยการนำของ
ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ตามโครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ปี 2553

 
ตรวจประเมินโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
  
  
โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 29 พย. 53 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีคณะจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษไปร่วมต้อนรับ
เป็นจำนวนมาก และท่านรองนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานกล่าวต้อนรับครับ

 
รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายบุญเพ็ง  ธานี  รองปลัดเทศบาลฯรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
เป็นตัวเทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เข้ารับรางวัลชมเชย สำนักทะเบียนดีเด่น
ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ปี 2553 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางศรีสะเกษ
ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต

 
เทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ยังไงก็เกิน 2 หมื่นคนครับ สำหรับกิจกรรมเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ
ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 พย. 53 ยาวจนถึงค่ำ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษเราได้นำข้าวต้มผัดและซาลาเปาไปแจกฟรี เพื่อให้รองท้อง
กันถึงหน้างาน เพราะกว่าจะเสร็จงานก็อีกหลายชั่วโมงครับ

 
พื้นที่เพื่อขอบคุณ(ลอยกระทง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   รูปที่ผมนำมาลงอาจไม่มีรูปพี่ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานครบทุกท่าน  แต่ผมขอให้พื้นที่ตรงนี้เพื่อ
ตอบแทนความตั้งใจ  และแรงกายแรงใจของพี่ๆไม่ว่าจะเป็น งานไฟฟ้า งานสวน
ของสำนักการช่างและสำนักการศึกษาทุกๆท่าน ที่ร่วมกันบรรดาลให้เกาะห้วยน้ำคำ ในวันลอยกระทงสวยงาม
ผมเองมีโอกาสได้ไปดูการปฏิบัติของพี่ๆทุกๆท่านแล้ว อยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อตอบแทน
ทุกๆความตั้งใจที่ผลออกมาแล้วดีเยี่ยม ไฟทุกดวง ต้นไม้ทุกต้น สวยงามอย่างมากครับ
และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยที่นำประมวลภาพงานลอยกระทง ประจำปี 2553
มาลงให้ชมกันล่าช้า  ซึ่งท่านสามารถชมประมวลภาพได้ที่บล็อคขวามือหรือ
คลิ๊กที่นี่ครับ!

 
กำหนดระยะเวลายื่นและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                   ด้วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี   

 

                  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาเพื่อ ยื่นแบบและชำระภาษี ทั้ง3  ประเภท  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ.2554  เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้ทราบ โดยทั่วถึงแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยมีกำหนดระยะเวลาของการยื่นแบบ  ดังนี้

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  28  กุมภาพันธ์  2554 

ภาษีป้าย                   ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  31  มีนาคม  2554 

ภาษีบำรุงท้องที่          ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  30  เมษายน  2554

 

                   หากท่านใดมีข้อข้องใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้  สำนักการคลังเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  หรือ โทรสอบถามได้ที่  0 - 4562- 0211-4  ต่อ  133  ได้ในวันเวลาราชการ หรือที่  www.musisaket.go.th

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 175 จาก 184

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์