ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวกำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
มอบน้ำดื่มผู้พิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator      

นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางไปที่เกาะห้วยน้ำคำ
เพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มอบน้ำดื่ม แด่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ครับ

 
ประชุมชนกรรมการชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
กรรมการชุมชน ทั้ง 46 ชุมชน ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 11 พฤศจิกายน  2553 ก่อนจะเดินทางต่อไปที่เกาะห้วยน้ำคำครับ

 
เยี่ยมทารกแรกเกิด 10 พย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการดีๆ ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เยี่ยมทารกแรกเกิดตามชุมชนต่างๆ ได้กองสวัสดิการสังคม
ได้ออกสำรวจมา ในเรื่องนี้ถ้าไม่ติดธุระสำคัญจริงๆแล้ว  ท่านนกยกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ท่านจะไม่พลาดที่ออกเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง  ซึ่งเมื่อเช้าวันที่ 10 พย. 53 นี่เองครับ
ท่านนายกฯก็ได้ออกเยี่ยมทารกแรกเกิดอีกเช่นเคยครับ

 
น้ำพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นตัวแทน แจกน้ำพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่บริเวณ
หน้าสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พย. 53

 
ส่งนักกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ได้กล่าวโอวาท ส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เดินทางไปแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน  2553

 
มอบผ้าห่มกันหนาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบผ้าห่ม
กันหนาวที่หน้าเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันที่ 8 พย. 53 มีผู้สูงอายุมารับมอบมากมายครับ
ในภาพ ท่านนายกฯของเราเป็นขวัญใจของลุงๆป้าๆที่มารับมอบผ้าห่มอย่างเห็นได้ชัดครับ

 
กฐินเทศบาลฯ 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมกันทำบุญทอดกฐินกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชม ประมวลภาพ กฐินเทศบาลฯ ที่นี่ หรือบล็อกขวามือก็ได้นะครับ
ประมวลภาพกฐินเทศบาลฯ 2553 คลิ๊ก !

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 173 จาก 180

บริการเป็นของเรา
สารวันเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์