โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด อควอเลี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันนี้ขอเอาภาพอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของจังหวัดศรีสะเกษมาให้ชมกันครับ กับภาพงานวันเด็กแห่งชาติ
8 มกราคม 2554 ที่เกาะห้วยน้ำคำ ซึ่งเป็นวันเปิด ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษด้วยครับ
ภาพมุมสูงที่มหาชนร่วมเข้าชม sisaketaquarium ของเราอย่างล้นหลาม อีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของศรีสะเกษ ที่อยากขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ และดูแลไว้ให้ลูกหลานครับ
ยอดผู้เช้าชมวันเปิดคือ 21,560 คนครับ

 
แถลงข่าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ใกล้เปิดแล้วครับ 8 มกราคม 2554  วันเด็กแห่งชาติ กับ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เนรมิตรขึ้นมา เป็นของขวัญให้ชาวศรีสะเกษทุกๆ ท่าน ซึ่งวันที่ 6 มกราคม 2554
ได้มีงานแถลงข่าวเกี่ยวกับวันเปิด ศรีสะเกษอควอเลี่ยมครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ 5 มกราคม 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
ต่อเนื่องมาที่ เทศบาลเคลื่อนที่ ที่สวนสาธารณะมารีหนองแคนกันครับ เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 มกราคม  2554
โครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการ ที่มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมมากมาย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนมาแก้ไขครับ

 
มอบรถเข็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ออกมอบรถเข็น(ผู้ป่วย) ให้กับผู้สูงอายุ ชุมชนมารีหนองแคน เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 มกราคม 2554

 
ประกวดวาดภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

กิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับ สำหรับการประกวดวาดภาพ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม ที่โรงอาหารเกาะห้วยน้ำคำ
โดย สท.อ้น นางชนิตา  มงคลธนากูล ที่ยกแสงเจริญ กม.7 มาสร้างสีสันก่อนวันเปิด
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2554 นี้ครับ

 
ตักบาตรปีใหม่ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เริ่มต้นปี 2554 กับภาพบรรยากาศการตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2554 ที่บริเวณหน้า
ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้น พ.ศ.2554 กับปีดีๆ สิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงครับ

 
ภาษี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
คู่แท้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ นำภาพแห่งความประทับใจสักภาพมาฝากทุกๆท่านครับ ภาพบรรยากาศ
ที่ผมโชคดีได้ออกไปเก็บมาจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ(มอบรถเข็น) ภาพที่ถ้าหลายๆท่าน
ได้ไปสัมผัสเหมือนผมคุณจะไม่ลืมมันเลย "คู่แท้" ขอใช้คำๆนี้สำหรับผู้ชายที่ถึงแม้ชีวิตจะโชคร้าย
ต้องมากลายเป็นผู้พิการ แต่พี่สว่าง  ธนะชาติ ก็มีภรรยาที่อยู่ดูแลไม่ทิ้งกันไป
อย่าว่ากันนะครับ ที่ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบแทนความดีของผู้หญิงคนหนึ่ง กับชีวิตคู่ที่น่าประทับใจ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 172 จาก 184

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์