โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอล"พระนางศรีคัพ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอล"พระนางศรีคัพ"ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2554

 
เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนหนองยาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2554 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจาก คุณลุง คุณป้า
ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งยังมีการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยครับ

 
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


  
โครงการดีๆครับ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรีนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ซึ่งนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางเป็นประธาน
เปิดการแข่ง เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 กพ. 54 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ครับ

 
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
เมื่อวันที่ 27 กพ. 54 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทาง
ไปเป็นกำลังและทักทาย คุณลุง คุณป้า ที่มาตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายตา ตามโครงการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ และสโมสรโรตารีศรีสะเกษ ได้มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับ

 
เปิดธนาคารขยะ รร.เทศบาล 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ในช่วงบ่ายวันที่ 25 กพ. 54 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ได้มีพิธีเปิดธนาคารขยะ ได้รับเกียรติจาก
ดร.วิจารย์  สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดีๆ ที่สามารถลดปริมาณขยะ
ลงได้ กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักเรียน รู้จักวิธีการนำ
ขยะ กับมาทำรายได้ให้กับตนเอง ครับ

 
เปิดศูนย์จัดการมูลฝอยรวม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


   
  
พิธีเปิดศูนย์จัดการขยะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์  สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นประธาน พร้อมทั้ง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
และแขกผู้มีเกียรติมากมาย เมื่อวันที่ 25 กพ. 54 ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
มอบป้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนางนงพรรณ สังข์แก้ว ปลัดเทศบาลฯ
มอบป้ายตรวจระงับเหตุพลังแสงอาทิตย์แก่สถานีตำรวจศรีสะเกษ เพื่อใช้ในกิจกรรม
ภารกิจ ของสถานีตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น.
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
โครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ ท่านรองปลัดเทศบาลเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง ธานี และ
หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ
ที่ชุมชนหนองตะมะ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ในงานมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและ
ตรวจสายตา พร้อมมอบแว่นตาให้เป็นของขวัญกับผู้สูงอายุจากสโมสรโรตารีศรีสะเกษด้วยครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 171 จาก 187

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์